top of page
Agronomist with Tablet

Največji izzivi kmetijstva

Plant Boost System

Kako najti ustreznejši način proizvodnje pridelkov, ki ob enaki porabi vode zagotavlja večji in kakovostnejši pridelek.

Inovativna naprava za izboljšanje rasti rastlin Plant Boost System (v nadaljevanju PBS), je bila v letu 2022 testirana na poljščinah, na Kmetijskem inštitutu - KIS, z izjemnimi rezultati. Rezultati testiranja zalivanja poljščin z vodo, obdelano s PBS so pokazali bolj intenzivno oz. hitrejšo rast kot zalivanje z vodo, neobdelano s PBS.

Pred testiranjem na Kmetijskem inštitutu je potekalo tudi preliminarno testiranje, ki je prav tako pokazalo hitrejšo rast rastlin, ki so bila zalivana z vodo, obdelano s PBS v primerjavi z rastlinami, ki so bila zalivana z vodo, neobdelano s PBS (ostali pogoji za razvoj rastlin so bili enaki).  

Image by Abigail Lynn

Preizkus na Selekcijsko-poskusnem center Ptuj
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Veis Majda

V 2022 smo zastavili poskus z zalivanjem rastlin .
– POSKUS S CVETAČO
Sadike so bile 21.07.2022 presajene na stalno mesto. Posadili smo vzorec s 5 sadikami  z medvrstno razdaljo 60 cm, ter vzorec za kontrolo prav tako s 5 sadikami.
V času vegetacije smo rastline zalivali z obogateno vodo z napravo podjetja 4inovations d.o.o., rastline v kontrolnem oz. primerjalnem vzorcu pa z navadno vodo.  Pri zalivanju smo rastline  v posameznem vzorcu zalili z enako količino vode.
V času vegetacije je bilo zelo sušno obdobje z visokimi temperaturami. Rastlinam smo dali tudi zastirko iz pšenične slame.
Opravili smo 10x zalivanje rastlin z obogateno vodo, konec avgusta smo prenehali z zalivanjem .
Rastline so nas v začetku oktobra presenetile  s pridelkom.
Rastline , ki so bile zalivane  z obogateno vodo  so bile zgodnejše za 8-10 dni ter z nekoliko večjimi lepimi kompaktnimi  rožami v primerjavi z rastlinami v kontrolnem vzorcu.

Chat With Us

Kratka ulica 12, 2311 Hoče, Slovenija

+ 386 (0)70 718729

Thanks for submitting!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page